Kategoria Inne

,,KOMÓRKOMANIA”

19/12/2018 Inne

Dnia 17.12.2018 r. w naszej szkole odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach Fundacji DKMS.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu blisko 10 lat fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 400 000 potencjalnych dawców. Celem akcji  jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Celem statutowym fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz

Czytaj dalej

VI Podlaski Konkurs Chemiczny

18/12/2018 Inne

14.12.2018 roku w naszej szkole odbył się I etap VI Podlaskiego Konkursu Chemicznego. Udział w rywalizacji  jest swoistym  sprawdzianem wiedzy z chemii, zaś   laureaci podczas rekrutacji będą przyjęci na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, jeśli zechcą  studiować Chemię, Ochronę Środowiska lub Ekobiznes na Uniwersytecie w Białymstoku.                W naszej szkole do konkursu przystąpiły trzy osoby z kl. III B: Agnieszka Kułak, Patrycja Oliwia Lipska i Kacper Rusiecki. Uczniowie zmagali się z zadaniami otwartymi przygotowanymi przez organizatorów konkursu.  Lista osób dopuszczonych do etapu głównego  opublikowana zostanie do 20 stycznia 2019 i  mamy nadzieję, że nasi uczestnicy zakwalifikują się do niego. Odbędzie się w Instytucie Chemii UwB w

Czytaj dalej

Delegacja z Mołodeczna w naszej szkole

17/12/2018 Inne

W dniach 12-15 grudnia 2018 roku w naszej szkole przebywała delegacja nauczycieli ze szkoły, z którą współpraca trwa już  11 lat. Pedagodzy  na czele z dyrektor Eleną Gorbaczową z  Gimnazjum nr 3 w Mołodecznie odwiedził naszą placówkę, uczestnicząc w zajęciach szkolnych oraz realizując  działania  w ramach projektu : „Poznajemy wielokulturowość Podlasia”.  W trakcie wizyty nie zabrakło także czasu na rozmowy na temat planów współpracy na najbliższe miesiące. Już w kwietniu planowany jest wyjazd naszych uczniów do Mołodeczna.

Czytaj dalej

Apel podsumowujący projekt czytelniczy – zdjęcia

16/12/2018 Inne

Zdjęcia z apelu (6 grudnia 2018 roku) podsumowującego projekt czytelniczy, który realizowany był w trakcie 2018 roku. Dzięki środkom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa doposażona została szkolna biblioteka, do której młodzież za względu na nowości książkowe zdecydowanie częściej zagląda.

Czytaj dalej

Triumf dąbrowskich licealistów

16/12/2018 Inne

Z wielką przyjemnością  informuję, iż troje uczniów z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej uzyskało znakomite wyniki w wojewódzkim konkursie literackim„Moja książka życia”. Są to Agnieszka Budnik – I miejsce, Agnieszka Piruta – II miejsce oraz Jacek Łantowski – III miejsce. Uczniowie pod kierunkiem  nauczyciela polonisty -Urszuli Puczyńskiej napisali świetne eseje i felietony  dotyczące czytanej literatury. Na ich światopogląd wpłynęły następujący autorzy i ich dzieła: Astrid Lindgren – „Bracia Lwie Serce” , Dmitry Glukhovsky – „Futu.re”  , Ray Bradbury – „451 stopni Fahrenheita”.

Międzypokoleniowy konkurs literacki „Moja książka życia”  został  organizowany w ramach projektu Klubu Czytelniczego Ex Libris realizowanego przez

Czytaj dalej

Talenty dąbrowskiego pióra, czyli o promocji najnowszej szkolnej publikacji

16/12/2018 Inne

Dn. 11 grudnia 2018 w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce  promocja publikacji „Literackie talenty dąbrowskiego LO”. Tomik zawiera  wiersze, felietony, eseje i opowiadania utalentowanych literacko uczniów. Wiele utworów było pisanych do szuflady, niektóre wysyłane na różnorodne twórcze rywalizacje a inne to prace, nagrodzone w ogólnopolskich konkursach literackich.  

Wśród autorów publikacji znajdują się:

Agnieszka Budnik,
Magdalena Chojnacka,
Karolina Grygorczyk,
Weronika Kułak,
Patrycja Oliwia Lipska
Gabriel Szymczyk (absolwent szkoły).

Tomik liczy 72 strony. Jego redakcją zajęły się szkolne polonistki: Edyta Ołdziejewska-Budnik i Urszula Puczyńska. Nad projektem graficznym publikacji, składem i

Czytaj dalej

Informacja o konkursach historycznych

14/12/2018 Dla uczniówInne

W dniu 05.12.2018 r. odbył się w naszej szkole finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  "Krąg" - II Rzeczpospolita 1918-1945 w którym wzięło udział 6 uczniów.

Zaś 14.12.2018 r. 7 uczniów  wzięło udział w eliminacjach szkolnych Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Polska Piastowska".

Życzymy sukcesów i zachęcamy pozostałych uczniów do udziału w organizowanych konkursach!

Czytaj dalej

Spotkanie z absolwentem – p. Bogusławem Falkowskim

14/12/2018 Inne

Bywają chwile, gdy wielka historia i niezwykli ludzie docierają do nas. Dziś ,,wkroczyła” do dąbrowskiego liceum wraz z naszym gościem Panem Bogusławem Falkowskim. W ramach zajęć z dziennikarstwa uczniowie kl. III A mieli okazję poznać i wysłuchać opowieści człowieka, którego inicjatywy, działania, pomysły mogłyby wypełnić niejedną biografię. Wymienię tylko niektóre: inicjator budowy pomnika naszego patrona gen. Nikodema Sulika, Honorowy Konsul Polonii w Kanadzie, członek Bractwa Kurkowego, przedsiębiorca, budowniczy ,,Pałacu na wodzie” Falkowski w Augustowie, Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej 2018, pomysłodawca zawiezienia choinki do Watykanu w 2017 r.

Dziękujemy za spotkanie i rozmowę. Mam nadzieję, że to początek kontaktów naszego szacownego

Czytaj dalej

Umowa na doposażenie klasy mundurowej została podpisana

13/12/2018 Inne

W dniu 28 listopada 2018 r. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego zawarł umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pana Waldemara Zubka – Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków dotującego zadań bieżących w związku z udziałem Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W ramach programu Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 57 350 zł na sprzęt oraz umundurowanie dla uczniów szkoły. Jest to efektem  zakwalifikowania się

Czytaj dalej

Ruszają zapisy do międzynarodowego projektu „Królowa jest tylko jedna- Matematyka”

06/12/2018 Inne

Projekt rozpoczął się kilka miesięcy temu od podpisania umowy z Narodową Agencją Rozwoju Systemu Edukacji, od stworzenia konta i wyznaczenia pierwszych terminów, od wyboru logo i pierwszej mobilności kadry nauczycielskiej. Jednak nie to w Programie Erasmus + jest najważniejsze. Najważniejsi są uczestnicy, beneficjenci na rzez których skierowane są działania. Dlatego rozpoczynamy najważniejszy etap projektu - rekrutację uczestników. Bo to od nich zależeć będą rezultaty projektu i zakładane cele. A więc rozpoczynamy wyzwanie, kto z Was podejmie pewne ryzyko, bo przecież nie zawsze język angielski stanowi silną stronę, bo główny temat projektu, czyli matematyka to także nie u wszystkich silny punkt. Ale wyzwanie jest dla tych, którzy posiadają silną motywację. Dla tych którzy powiedzą: chcę

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 55