Obchody 97. rocznicy śmierci ks. Józefa Fordona 

25 lutego 2024r. przedstawiciele społeczności szkolnej wzięli udział w Obchodach 97. rocznicy śmierci ks. Józefa Fordona. Był on budowniczym miejscowego kościoła parafialnego oraz proboszczem. Odznaczał się heroiczną odwagą i miłosierdziem wobec bliźnich. 

Uroczystą liturgię poprzedził koncert organowy w wykonaniu niezwykle utalentowanego ucznia klasy Ib – Szymona Gniedziejki. W repertuarze znalazły się następujące utwory: I część „Zimy” Antoniego Vivaldiego, „Aria na strunie G” oraz „Toccata i Fuga d-moll” Jana Sebastiana Bacha. 

Organizatorem uroczystości była Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie Białostockiej.Dużo pracy w przygotowanie i prowadzenie uroczystości włożyli nasi uczniowie: Patryk Sylwestruk kl. IA oraz uczennice – Beata Pigiel kl. IVB oraz Katarzyna Reut kl. III Z.

Składamy również serdeczne podziękowania uczniom z klas mundurowych za godne reprezentowanie szkoły w szczególności dowódcy pocztu sztandarowego Dominikowi Bohdanowi kl. III C, chorążemu pocztu Sebastianowi Samojlikowi kl. III C i asyście kadetom: Patrykowi Kożbielowi kl. II C, Jakubowi Połubińskiemu z kl. III C i Dawidowi Garbeckiemu kl. II C. 

Niech pamięć o bohaterach naszej małej Ojczyzny trwa wiecznie. 

Tekst: Patryk Sylwestruk kl. IA, Edyta Budnik, zdjęcia: Urszula Lipska, Beata Pigiel, Grzegorz Sulima