„Ja uczeń klasy mundurowej ślubuję…” – tymi słowami rozpoczęła się przysięga wypowiedziana przez kadetów, którzy obiecali stać na straży honoru, godności i dobrego imienia szkoły.

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrał dyrektor Jarosław Budnik, który przypomniał historię tworzenia klas mundurowych w naszej szkole oraz powitał przybyłych. Wicestarosta Jerzy Białomyzy zaznaczył, że złożona przysięga jest ważnym etapem w życiu kadetów oraz podkreślił istotną rolę służb mundurowych w życiu społeczności. Natomiast burmistrz Artur Gajlewicz zauważył, jak ważna w dzisiejszych czasach jest tożsamość narodowa i patriotyzm.

Gościliśmy również Mieczysława Kirejczyka, absolwenta naszej szkoły, który z sentymentem wspominiał lata edukacji. Głos zabrał także ppłk Adam Olszewski. W imieniu rodziców głos zabrał Grzegorz Jackiewicz, który wyraził dumę ze swoich pociech.

Wydarzenie uświetniła defilada oraz część artystyczna, podczas której usłyszeć mogliśmy patriotyczne i wojskowe piosenki w wykonaniu naszych najzdolniejszych wokalistów. Przedstawiono również film promujący działalność klas mundurowych, a uczniom wręczone zostały certyfikaty. Kadeci zaprezentowali pokazy musztry paradnej, samoobrony oraz taktyki. Na zakończenie goście mogli poczęstować się wojskową grochówką.

Tekst: Agnieszka Oświecińska, zdjęcia: Marcin Pogorzelski Powiat Sokólski- wydz. Promocji