Podsumowanie warsztatów dla nauczycieli w Hiszpanii

26 listopada 2023 r. to ostatni projektowy  dzień pobytu nauczycieli z Polski i Grecji na gościnnej hiszpańskiej ziemi w ramach realizowanego projektu „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PLO1-KA220-SCH49222 z programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pierwsza część spotkania  miała charakter merytoryczny. Uczestnicy warsztatów podzieli się doświadczeniami z poprzednich spotkań, zanalizowano postępy działań i omawiano sposoby przezwyciężenia stwierdzonych trudności, dokonano ewaluacji częściowej  – nauczyciele z każdego kraju przedstawili efekty swojej zespołowej pracy: opracowane mapy zagrożeń, 2 napisane rozdziały publikacji i wnioski z przeprowadzonych ankiet . Dyskutowano także nad regulaminem konkursu recyklingowego, którego rezultaty będą oceniane w trakcie ostatniej uczniowskiej mobilności. Na zakończenie spotkania uzgodniono szczegóły z nią związane  a także doprecyzowano zadania dla poszczególnych krajów partnerskich.
Na zakończenie warsztatów odbyła się ceremonia rozdania certyfikatów potwierdzających udział w siedmiodniowych warsztatach.

Delegacja polska składa serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom pracującym w Colegio Séneca SCA z Cordoby, zaangażowanym w organizację 7. mobilności a w szczególności:
– Azucena Almendros Pérez
– Juan Carlos Castro Román
– Mario Díez Valle
– Luis Antonio Martínez Jordán
– Rafael Martín Luque
– Francisco José Mulet Ferrer
-Irene Pedrajas Campos
-Joaquín María Revuelto Hidalgo
-Eva Romero Aguayo
– Luz María Sillero Álvarez
– Juan José Villodres Bellido
za perfekcyjną organizację spotkań, życzliwość, poświęcony czas i ogromne serce.  

Dziękujemy bardzo!

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Małgorzata Lewko