Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Dąbrowie Białostockiej 

11 listopada 2023 r. przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w gminnych uroczystościach upamiętniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Poczet sztandarowy uczestniczył we mszy św. a potem delegacja reprezentowana przez dyrektora szkoły Jarosława Budnika i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego (Jakuba Połubińskiego i Maję Sulik) złożyła kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem programu był udział w okolicznościowej akademii w M – GOK. 

Składamy serdeczne podziękowania dowódcy pocztu sztandarowego Sebastianowi Sobolewskiemu, chorążemu pocztu Kamilowi Warsewiczowi a także asyście Dawidowi Garbeckiemu, i oczywiście przedstawicielom Samorządu Szkolnego, za godne reprezentowanie szkoły, poświęcony czas i zaangażowanie.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Patryk Sylwestruk