Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/23

Ku radości uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zakończył się kolejny rok szkolny. Po 10 miesiącach wytężonej  pracy w zakresie realizacji obowiązku szkolnego wszyscy czekają na upragnione wakacje. 23 czerwca 2023 roku w uroczystym apelu  w murach dąbrowskiego LO także udział wzięli zaproszeni goście:

– Jerzy Białomyzy – wicestarosta sokólski;

– mjr rezerwy Piotr Urban – przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Po krótkim przemówieniu dyrektora szkoły Jerzy Białomyzy w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko odczytał  list skierowany do uczniów i nauczycieli a także wręczył nagrody książkowe  trzem uczennicom z najwyższą średnią ocen.  

W mijającym roku szkolnym nie zabrakło uczniów odnoszących sukcesy w różnorodnych dziedzinach: artystycznej, naukowej i sportowej, działających w środowisku szkolnym i lokalnym. Sam fakt, że uroczystość wręczenia nagród książkowych i rzeczowych, listów gratulacyjnych trwała 2 godziny świadczy o skali osiągnięć. Było to możliwe dzięki hojności wielu sponsorów. Ale o tym będzie następny post…

Tekst: Edyta Budnik