Serdecznie dziękujemy!!!

W związku z organizacją Dnia Otwartego, doceniając rolę społecznego otoczenia szkoły chcielibyśmy podziękować za wszelką pomoc w przygotowaniu tego dużego przedsięwzięcia.  

W sposób szczególny nasze podziękowania kierujemy do Powiatu Sokólskiego za zrealizowane wspólnie projekty i działania podejmowane na rzecz rozwoju szkoły, które wybrzmiały w trakcie Dnia Otwartego. Dziękujemy Zarządowi Powiatu Sokólskiego a w sposób szczególny Piotrowi Rećko Staroście Sokólskiemu i  Jerzemu Białomyzemu – Wicestaroście Sokólskiemu.  Jarosławowi Sulikowi dziękujemy za użyczenie powiatowego telebimu, na którym prezentacja osiągnięć i filmów wyglądała bardzo atrakcyjnie. Za całodzienną pracę i obsługę sprzętu dziękujemy także powiatowym informatykom (niestety nazwisk nie znamy).

Swoje podziękowania kierujemy także do Wydziału Promocji – w szczególności do Kamili Białomyzy, Piotra Białomyzego oraz innych fotografów, którzy na bieżąco relacjonowali to wydarzenie. 

Za pomoc przy organizacji transportu i dowóz uczniów z okolicznych szkół na nasze wydarzenie serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej Arturowi Gajlewiczowi. Także dziękujemy kierowcom: Mieczysławowi Sołowiejowi, Michałowi Sidorowi i Sławomirowi Sobolewskiemu za ich pracę. 

Za pomoc w sprawach organizacyjnych a w szczególności za dbałość o nagłośnienie w trakcie Dnia Otwartego dziękujemy Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej Maciejowi Sulikowi oraz  Bartkowi Andrejczykowi.

Dziękujemy za obecność i owocną współpracę w realizacji kształcenia branżowego Ośrodkowi Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie a w sposób szczególny Kierownik – Beacie  Bratumił oraz Zastępcy Kierownika – Elżbiecie Kochanowicz-Klej oraz doradcom zawodowym a także naszemu pracodawcy – Michałowi Wysockiemu.  

Szczególnie ciepłe podziękowania kierujemy wobec wszystkich dyrektorów szkół podstawowych, którzy umożliwili swoim uczniom udział w Dniu Otwartym. Dziękujemy dyrekcji szkół podstawowych z Dąbrowy Białostockiej, Nowego Dworu, Sidry, Różanegostoku, Lipska, Sokółki  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza; Kamiennej, Zwierzyńca i Suchodoliny.

Tekst: Edyta Budnik