Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

17.03.2023 roku w trakcie Dnia Otwartego na hali były prezentowane stoiska tematyczne pokazujące różne aspekty działalności szkoły. 

Kolejno prezentowali się:

• Branżowa Szkoła I Stopnia – instruktor Marta Mandziej wraz z uczniami;

• OHP w Wasilkowie;

• Międzynarodowe projekty w ramach programu  Erasmus + i POWER finansowane ze środków Unii Europejskiej przygotowali uczestnicy wraz z opiekunami  Edytą Budnik i Elżbietą Kondracką;

• profil prawniczo –  medialny jako atrakcję zaproponował symulację wyborów parlamentarnych (przypominamy, że nasza szkoła ma bardzo bogatą tradycję w tym zakresie, od 25 lat takie prawybory przeprowadza – o wynikach sondażu będzie oddzielny post); przeprowadzeniem symulacji zajęli się uczniowie realizujący wiedzę o społ. w zakresie rozszerzon. – pod opieką Krzysztofa  Malinowskiego  poza tym bardzo efektownie zaprezentowały się języki obce  – język rosyjski i angielski oraz języki polski – pokazujące różnorodne środki dydaktyczne, plansze, krzyżówki i gry edukacyjne – stoisko pod opieką merytoryczną – Elżbiety Kondrackiej, Katarzyny  Sidorowicz i Urszuli Puczyńskiej;

• stoisko nauk przyrodniczych, czyli profil politechniczno – medyczny koordynowali następujący nauczyciele: Urszula Lipska i Małgorzata Lewko oraz matematycy: Joanna Krahel i Joanna Skórska; w tym roku motywem łączącym nauki ścisłe były cukry i cukrzyca, nauczyciele zwracają uwagę na stale rosnący odsetek młodzieży chorującej na otyłość, stąd chcieliśmy podkreślić znaczenie odpowiedniego odżywiania oraz przybliżyć budowę i właściwości cukrów, ponieważ cukrzyca często rozwija się w przebiegu otyłości. Jedno z zaproponowanych doświadczeń badało roztwory o różnym stężeniu sacharozy, zaś drugie wykrywało glukozę w oparciu o próbę Trommera. Wystawka matematyczna poprzez obecność sześciokątów i pięciokątów, występujących w cukrach nawiązywało do głównej idei stoiska;

• wystawę historyczną , głównie prezentującą banknoty i monety – przygotował Mirosław Hańczaruk;

• ze swoim stoiskiem ustawił się także Oddział IPN z Białegostoku, promując planszowe gry edukacyjne;

*na placu przed szkołą ustawili się także uczniowie z teleskopem realizujący fizykę w zakresie rozszerzonym, którzy pod nadzorem merytorycznym J. Konstańczuk obserwowali zimniejsze plamy na słońcu i samo słońce. 

 Poza tym w ramach Dnia Otwartego zorganizowano Piknik Militarny, na którym zaprezentowały się  zaproszone służby mundurowe: policja, straż graniczna i wojsko, ale o tym będzie oddzielny post.

Tekst: Edyta Budnik 

Zdjęcia: Natalia Wnuk, Maciej Sojka