Spotkanie z przyrodą w Białowieskim Parku Narodowym

11 listopada 2022 r. w ramach mobilności uczniowskiej młodzież i opiekunowie zaangażowani w projekt ,,Sorry, taki mamy klimat” brali udział w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego, jednego z najważniejszych i jednocześnie z  najstarszych parków narodowym w Polsce. 

Uczestnicy pod opieką przewodników, zwiedzili Muzeum Przyrodniczo-Leśne, gdzie podziwiano wystawy roślin i zwierząt. Następnie, w rezerwacie podglądano życie zwierząt  będących pod ochroną np. żubrów, rysi, wilków, jeleni, saren i łosi.

Wyjazd projektowy pozwolił na poznanie interesujących faktów z życia gatunków  zagrożonych wyginięciem a także wzmacniał umiejętności językowe, dlatego że wszystkie prelekcje i wykłady były prowadzone w języku angielskim. Był jednocześnie ostatnim elementem programu.

Projekt ,,Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej. 

 Tekst: Sabina Fiedorowicz kl. IB, zdjęcia: Anna Kulhawik, Natalia Wnuk