Warsztaty dotyczące projektowania ulotek i plakatów

9 listopada 2022 r. to bardzo pracowity dzień w trakcie mobilności uczniowskiej projektu „Sorry, taki mamy klimat”. Po konferencji klimatycznej po południu, pod opieką merytoryczną nauczycieli z Polski, ponownie zebrali się wszyscy uczestnicy z trzech krajów partnerskich, czyli Polski, Hiszpanii i Grecji, aby popracować nad koncepcją ulotek i plakatów promujących postawy proekologiczne i dbanie młodego pokolenia o czystość powietrza i ochronę środowiska.

W założeniach projektu przewidziano przygotowanie oraz druk plakatów i ulotek w 3 językach narodowych (polskim, hiszpańskim i greckim) i także języku angielskim. Po każdej mobilności uczniowskiej poszczególne kraje partnerskie są zobowiązane do ich publikacji drukiem.

Efekty pracy uczniów były imponujące, co można zobaczyć na zdjęciach.

 Projekt „Sorry, taki mamy klimat” o nr 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049222 jest realizowany w ramach programu Erasmus + ze środków Unii Europejskiej. Mobilność uczniowska dla 45 uczestników realizowana była  od 5 do 12 listopada 2022 roku. Całkowita kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu wynosi 153 146 euro. Ukończenie jego realizacji jest przewidziane na maj 2024 r.

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Stanisław Stroczkowski, Natalia Wnuk