Dotacja na umundurowanie dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego

Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie umowy z dnia 17 marca 2022 roku zawartej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Powiatem Sokólskim uczniowie klasy I oddziału przygotowania wojskowego otrzymają umundurowanie na które składają się: bluza i spodnie, koszulka, beret, zestaw oznak regulaminowych, bluza ocieplana, plecak taktyczny, rękawice zimowe, czapka zimowa. W ramach tej samej umowy zakupionych zostanie 28 szt. kurtek ucznia stanowiących doposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW. Łączna kwota dotacji wyniesie 48 320 złotych, z czego ze środków MON 38 656 złotych, zaś ze środków powiatu sokólskiego, w formie wkładu własnego 9 664 złotych. Dziękujemy za wsparcie działań realizowanych przez klasy mundurowe w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.