„Gdy smutek boli,

A słowa zbyt małe,

By rozpacz wypowiedzieć –

Pozostaje tylko milczenie…”

                      ks. Jan Twardowski

Śp. Józef Malinowski to wieloletni wicedyrektor Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, legenda szkoły. Utarło się powiedzenie, że dyrektorzy się zmieniają a Józef Malinowski, jako wicedyrektor trwa wiecznie. Nie było to odległe od prawdy, ponieważ współpracował on z dyrektorem Stanisławem Konopką, Zygmuntem Mackiewiczem i Jarosławem Budnikiem.  

Śp. Józef Malinowski dał się poznać jako profesjonalny dyrektor a przede wszystkim dobry, serdeczny człowiek i zaangażowany pracownik. Był on zawsze otwarty na potrzeby innych i dbał, zarówno o nauczycieli, jak i uczniów. Pozostanie także w naszej pamięci jako nauczyciel biologii, która stanowiła jego pasję, ale przede wszystkim jako wielka osobowość i serdeczny przyjaciel. 

Józef Malinowski urodził się w Okopach 12 sierpnia 1949 roku. Naukę w szkole podstawowej i liceum realizował w pobliskiej Suchowoli. Po ukończeniu szkoły średniej pracował jako wychowawca w internacie w Małkini, potem postanowił kontynuować naukę w Studium Nauczycielskim w Ełku na wydziale biologii z chemią. Po ukończeniu szkoły wyższej – Akademii Rolniczej w Olsztynie i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pokośnie, skąd w 1973 roku przybył do Dąbrowy Białostockiej i rozpoczął pracę w liceum ogólnokształcącym. Od 1979 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły, zaś od września do listopada 1991 roku dyrektora szkoły.

Za pracę dydaktyczną i działania na rzecz rozwoju szkoły otrzymał wiele nagród dyrektora szkoły a także Kuratora Oświaty i Wychowania w Białymstoku, Starosty Sokólskiego oraz Ministra Oświaty i Wychowania. Został także odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi. Od 1 września 2007 roku Józef Malinowski odszedł na zasłużoną emeryturę pracując w zawodzie nauczyciela blisko 40 lat, zaś funkcję dyrektora sprawując przez 28 lat. 

Pogrzeb  śp. Józefa Malinowskiego odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej. Po mszy ciało zostanie złożone na dąbrowskim cmentarzu.

Łączymy się w bólu z rodziną i prosimy całą społeczność szkolną o udział w ceremonii pogrzebowej.

Tekst: Jarosław Budnik   

Zdjęcia: Aneta Karwowska i zbiory prywatne nauczycieli