Agnieszka Chodziutko – wyróżniona w konkursie ogólnopolskim

 Miło, mi poinformować, że uczennica naszej szkoły – Agnieszka Chodziutko uzyskała wyróżnienie XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O pióro Reymonta”.

Uczennica  przy współpracy z nauczycielem polonistą  – Urszulą Puczyńską, napisała opowiadanie wpisujące się w ideę konkursu i została doceniona przez komisję.

Celem konkursu jest popularyzowanie i kultywowanie obrzędów i tradycji kultury ludowej wsi polskiej oraz wzmocnienie identyfikacji z dziedzictwem kulturowym małej Ojczyzny.

Gratuluję i zachęcam do dalszej pracy.

Tekst: Urszula Puczyńska         Zdjęcia: Agnieszka Chodziutko