Uwaga ważna informacja!

Informujemy, iż w zakładkach (materiały dla uczniów) na stronie szkoły znajdują się materiały do samodzielnej pracy. strona jest stale aktualizowana przez nauczycieli. Warto także odwiedzić dziennik elektroniczny, ponieważ część materiałów zostało przesłanych tym kanałem komunikacyjnym.