Ogólnopolski Konkurs  Matematyczny  „GALILEO”

Dnia 02.03. 2020  w dąbrowskim liceum odbył się Ogólnopolski Konkurs  Matematyczny  „GALILEO”. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy z Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Jego ideą jest popularyzacja wiedzy matematycznej wśród młodzieży a także zachęcanie uczniów do rywalizacji w zakresie nauk ścisłych. Testy  konkursowe są testami jednokrotnego wyboru. Zróżnicowany stopień trudności pytań oraz ich ciekawa formuła stanowią zachętę do udziału w konkursie. Materiał zawarty w zadaniach uwzględnia wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło szesnastu  uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie 26 poleceń testowych.

Wyniki konkursu będą znane w kwietniu.

Dziękuję za udział w konkursie i zachęcam do dalszej  rywalizacji matematycznej.

Tekst: Joanna Skórska, zdjęcia: Urszula Lipska