Aktywne ferie naszych mundurowców

Tegoroczne ferie uczniowie kl. mundurowych (pierwszych i drugiej) spędzili bardzo pracowicie. W dn.26.01.  –  29.01.2020 uczestniczyli w manewrach  zlokalizowanych na terenie naszej szkoły a prowadzonych przez żołnierzy z Białostockiego Obwodu  Strzeleckiego.

Dzień pierwszy poświęcony był  na utrwalenie musztry wśród pierwszych klas. Nie zabrakło  gier i zabaw integracyjnych. Jak podkreślali  żołnierze, ważnym elementem manewrów był kurs lekkiej piechoty dla klas mundurowych, a w tym szkolenie z topografii i nawigacji lądowej. Młodzież doskonaliła następujące zagadnienia:
– parokroki,
– odnajdowanie punktów przy pomocy systemu meldunkowego MGRS,
– planowanie marszu z punktu do punktu przy zastosowaniu „ADOA”,
– rola deklinacji magnetycznej,
– wyznaczanie azymutu do punktu,
– odpowiednie trzymanie linii marszu,
– rola i zastosowanie hipsometrii,
– nawigowanie z założonym błędem.

Między zajęciami młodzież udała się na cmentarz, aby pomodlić się za zmarłego rok temu nauczyciela śp. Tomasza Sztukowskiego i zmarłego wiosną ucznia obecnej klasy 2c śp. Grzegorza Przytuły.

W kolejnych dniach w programie manewrów  znalazły się  zagadnienia z zakresu taktyki, bronioznastwa, udzielania pierwszej pomocy medycznej rannemu. Odbyły się praktyczne ćwiczenia z bezpiecznego transportu poszkodowanego oraz doskonalono wybrane zagadnienia związane z udzieleniem pomocy medycznej rannemu.

W ocenie uczniów tegoroczne manewry były niezwykle dynamiczne, ale jednocześnie bardzo wymagające.

 

Tekst: Edyta Budnik i Zuzanna Jurgilewicz, zdjęcia Janusz Bielawski i wielu innych uczestników manewrów