Umowa na dofinansowanie umundurowania dla uczniów klasy mundurowej podpisana.

W dniu 14 listopada 2019 r. Powiat Sokólski reprezentowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz członka Zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego, przy udziale Jolanty Mordas – Skarbnika Powiatu Sokólskiego zawarł umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pana Waldemara Zubka – Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków dotującego zadań bieżących w związku z udziałem Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej w realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W ramach programu Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 17 850 zł na  umundurowanie dla uczniów II klasy mundurowej. 80% kwoty pochodzi ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, zaś 20 % dokłada Powiat Sokólski. Jest to efektem  zakwalifikowania się szkoły do kolejnej, III edycji Programu pilotażowego wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Przypominamy, iż nasza szkoła jest jedną z pięciu w województwie podlaskim objętych tym programem. Chcemy podziękować za pomoc zarówno dla Starosty Sokólskiego jak i Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sokółce.