Obóz szkoleniowy dla uczniów klasy mundurowej w Osowcu

W ramach realizacji programu nauczania z przedmiotu edukacja wojskowa, uczniowie klasy drugiej objęci Pilotażowym Programem dla Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych odbywają obóz szkoleniowy w Osowcu. Obóz odbywa się w dniach 10-14 czerwca 2019 roku i jest przeszkoleniem młodzieży w zakresie zabezpieczenia logistycznego, reakcji na alarmy, terenoznawstwa, taktyki, strzelectwa, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego i medycznego. Obóz został sfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej  oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce. Dzięki zajęciom prowadzonym przez żołnierzy I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego w Białymstoku nasi uczniowie nabywają nowe umiejętności i wiedzę na temat specyfiki służby wojskowej. Przebywanie na terenie jednostki wojskowej w Osowcu, zajęcia terenowe realizowane na obszarze cennym przyrodniczo,  wspólnie z żołnierzami WOT-u, stanowi o wyjątkowości  tego obozu szkoleniowego. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego obozu oraz stworzenie warunków do jego realizacji serdecznie dziękujemy.