UWAGA SŁUCHACZE VI SEMESTRU III roku Liceum dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej

Zmianie ulega termin egzaminów końcowych.

Nowy harmonogram egzaminów:

5.04. 2019 – od godziny 15.00 – matematyka, język rosyjski, geografia

8.04.2019 – język polski od godziny 15.15