Ogólnopolski Konkurs Chemiczny ,, Alchemik”

07/03/2019 Aktualności

Dzisiaj t.j. 07.03.2019 w naszej szkole uczniowie klas II i III zmagali się z zadaniami z zakresu podstawy programowej z chemii w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego ,, Alchemik”. Ideą konkursu jest: szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii, propagowanie nauk ścisłych oraz aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi tj. Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego wyniki k zostaną przesłane do szkoły do dn. 30.05.2019 r.
U. Lipska