Spotkania z weteranami

W ramach współpracy z weteranami misji zagranicznych, również z weteranami rannymi i poszkodowanymi, w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w dn. 06. – 07. 09. 2018 odbyły się zajęcia z żołnierzami z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Żołnierze w osobach st. kpr. Artura Girtlera, kpr. Adama Dzbyńskiego, st. szer. Adama Fornalskiego poprowadzili z młodzieżą zajęcia z musztry na manewrach w Osowcu, a także na terenie Zespołu Szkół. Przeprowadzili również pogadankę na temat misji, w których uczestniczyli w Afganistanie i w Kosowie.
W dn. 14. 09. 2018 odbyły się zajęcia z żołnierzami z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Kpr. Łukasz Adamczyk i kpr. Paweł Szczepanik przybliżyli klasie I mundurowej charakter i trud swoich misji w Iraku i w Afganistanie. Przeprowadzone zostały również zajęcia z musztry w klasie I i III. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała historii żołnierzy, jak również czynnie i z zaangażowaniem brała udział w musztrze, poznając w ten sposób jeden z podstawowych elementów służby żołnierza.  W dn. 16. 09. 2018 weterani wzięli udział w festiwalu pt. „Nasza droga do niepodległości”.
Organizatorką spotkań była Eliza Masłowska.
Tekst: Eliza Masłowska, zdjęcia: E. Masłowska, T. Lewko (dziękujemy!)
(sokolkatv)