Pomoc uczniów klasy mundurowej przy działaniach ekshumacyjnych

20.09.2018 sześcioro uczniów klasy II C ( Patrycja Koźbiel, Anna Zamojska, Marta Rogowska, Monika Ławrynowicz, Kamil Guziejko i Dawid Kochmański ) wraz z opiekunem Januszem Bielawskim zaangażowało się w pomoc przy działaniach ekshumacyjnych i pochówku poległego żołnierza z 1920 roku na cmentarzu katolickim w Nowym Dworze. Żołnierz zginął w Bitwie Niemeńskiej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w okolicach Nowego Dworu toczyły się ciężkie walki. Tu rozegrał się właśnie początek Bitwy Niemeńskiej.

Wg relacji pracowników IPN dyrektora Adama Siwka oraz Piotra Kędziora-Babińskiego z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN :
„Ekshumacja polega na rozkopaniu mogiły, wykopaniu kości, ich zbadaniu oraz innych artefaktów, które się razem z żołnierzem znajdują. Robiony jest opis do dokumentacji i następnie szczątki, kości chowamy do trumien i grzebiemy w miejscach wyznaczonych przez Wojewodę”.
Szeregowy Michał Grędo, siedemnastoletni harcerz i żołnierz 205. Pułku Piechoty, poległ 23 września 1920 r. w Bitwie Niemeńskiej. W wyniku prac udało się odnaleźć jego szczątki w zapomnianej, anonimowej mogile. Po sporządzeniu dokumentacji i krótkiej modlitwie nastąpiła ceremonia pochówku w grobie na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w tej bitwie. Potem delegacja IPN, raz z osobami zaangażowanymi w działania ekshumacyjne złożyła na grobie wieniec i zapaliła biało-czerwone znicze.

Inicjatywa całego przedsięwzięcia wyszła od mieszkańców gminy Nowy Dwór a nad prawidłowym jej przebiegiem czuwał Rafał Jarmoszko Zgłoszenia dotyczyły przypadkowo znalezionych, opuszczonych mogił czy też starych krzyży. Wszystkie zgłoszenia były sprawdzane i weryfikowane przez odpowiednie instytucje, także IPN. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury gmina Nowy Dwór mogła doprowadzić do ekshumacji ciała żołnierza Wojska Polskiego.

Wójt Gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny oraz dyrektor Adam Siwek z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN wyrażają ogromną wdzięczność młodzieży i st. chor. sztab. rez. Januszowi Bielawskiemu za zaangażowanie i pomoc.

Tekst napisała Edyta Budnik na podst. artykułu „Prace ekshumacyjne w Nowym Dworze – Nowy Dwór, 20 września 2018” ze strony IPN oraz artykułu W. Żołądkowskiej „Na niecałych 30 cm głębokości znaleziono pierwsze kości” zamieszczonym na portalu sokolkatv , zdjęcia –Janusz Bielawski i Kamil Guziejko