Pierwsze zajęcia II klasy mundurowej w ramach Programu Pilotażowego Ministerstwa Obrony

Od września klasa II c mundurowa dąbrowskiego LO objęta została Programem Pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z jego założeniami 105 szkół w całej Polsce otrzyma od MON-u wsparcie pozafinansowe (w postaci instruktorów prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego) oraz finansowe (w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu edukacja wojskowa). Kolejną korzyścią będzie także fakt, iż absolwenci szkół po ich ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową .

Pierwszym namacalnym efektem funkcjonowania programu była obecność oficerów 1. Podlaskiej  Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. W. Liniarskiego w dn. 14. 09.2018 na zajęciach z uczniami kl. mundurowej. W ramach ośmiu godz. zajęć poruszano następującą tematykę:

  1. Przypomnienie podstawowych wiadomości o postawie strzeleckiej.
  2. Budowa karabinu szturmowego wz.96 „Beryl”. Rozkładanie i składanie broni na czas.
  3. Omówienie budowy i zasad działania broni 7,62mm UKM 2000P.
  4. Omówienie budowy maski przeciwgazowej MP-5. Zakładanie maski na czas.
  5. Filtracyjna odzież ochronna FOO-1 -skład oraz kolejność nakładania odzieży.
  6. Krok defiladowy – ćwiczenia praktyczne.

W ocenie  uczniów zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie a nade wszystko interesująco. Oficerowie prowadzili zajęcia z wielką pasją i zaangażowaniem.