Krzysztof Puławski o piosence i poezji …

17 września 2018 roku w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie młodzieży licealnej z Krzysztofem Puławskim – poetą, tłumaczem, anglistą współpracującym z Uniwersytetem w Białymstoku. Inicjatywa została zorganizowana w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 przez Urszulę Puczyńską . W zorganizowaniu wyjścia pomogła koleżanka Elżbieta Kondracka, poprzez udostępnienie grup z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz udział w spotkaniu, za co dziękuję.
Spotkanie składało się z dwóch części: warsztatowej i prelekcyjnej. Krzysztof Puławski mówił o różnych tłumaczeniach i parafrazach piosenek z języka angielskiego. Pokrótce omówił też nurty w piosence , zwrócił uwagę na nurt rockowy, musicalowy i poetycki. Jako przykład posłużył tekst Johana Denvera „ Take me home, country roads”. Młodzież porównywała tekst angielski i jego polski przekład. Prelegent powiedział jak ważna jest w tłumaczeniu wyobraźnia i odczytanie idei całości tekstu.
Tłumacz zwrócił uwagę na piosenkę musicalową. Przywołał tekst wykonany przez amerykańską piosenkarkę Kristin Chenoweth „ Taylor the latte boy” i pokazał inne tłumaczenia śpiewane przez Paulinę Grochowską oraz tak zwany przekład udomowiony Julity Wawreszuk , którego akcja została umiejscowiona w Białymstoku i opowiada o realiach tego miasta.
Podsumowaniem części tłumaczeniowej była praca w grupach. Młodzież z zapałem przekładała refren jednej z piosenek .Efekty były różnorodne. Od tłumaczeń dosłownych po metaforyczne.
W drugiej części spotkania Krzysztof Puławski skupił się na tomiku „Martwiątka”, własnym przekładzie wierszy angielskiego poety Keannetha Penna. Po przybliżeniu biografii angielskiego twórcy prelegent odczytał i skomentował kilka wierszy . Zwróciły one uwagę nietypową treścią, przemieszaniem humoru i tragizmu, groteski i demonizmu. Wykładowca przywołał również innych poetów angielskich i amerykańskich , np. Roberta Frosta czy E.E. Cummingsa . Pokazał oryginalny wiersz o strukturze jedynki, który jest tłumaczony jako obraz samotności .
Młodzież z zaciekawieniem słuchała wierszy o niezwykłej tematyce i często zaskakującej budowie. Każdy z nich był błyskotliwie komentowany przez prelegenta, często z domieszką humoru.
Serdecznie dziękujemy Krzysztofowi Puławskiemu za przeprowadzenie warsztatów oraz pogadanki. Dziękuję również Annie Lewkowicz – kustoszowi z czytelni Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za zaangażowanie i pomoc logistyczną oraz Krystynie Kopańko za koordynację całości inicjatywy.

Tekst i zdjęcia: Urszula Puczyńska