Bieg sztafetowy ,,WOKÓŁ NIEPODLEGŁEJ” zorganizowany przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Bieg Sztafetowy „Wokół Niepodległej” został zainicjowany przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Bieg ma charakter symboliczny i odbywa się w celu upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz promocji zdrowego stylu życia. Biegnący w sztafecie funkcjonariusze lub pracownicy Straży Granicznej, niosą pałeczkę sztafetową z umieszczoną wewnątrz rotą ślubowania funkcjonariusza SG. Przez cały odcinek biegu uczestniczyć będzie ok. 500 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.
Trasa biegu prowadzi po drogach i ścieżkach przy granicy, ale również – ze względu na teren oraz uroczystości towarzyszące – po drogach powiatowych i krajowych. Ze względu na warunki terenowe sztafeta będzie musiała również pokonać część dystansu łodzią służbową na rzece Bug oraz jednostką pływającą SG na Zalewie Szczecińskim. Funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej biegną wzdłuż polskiej granicy nieprzerwanie przez 18 dni, pokonując dystans ok. 3600 km. a wyruszyli 22 września o godz. 15.00 z miejscowości Berżniki na Podlasiu.
Do udziału w tym zaszczytnym biegu została zaproszona nasza szkoła, którą reprezentowało dwóch uczniów z klas o profilu mundurowym (Karol Tkaczuk, Mateusz Kosakowski) oraz dwóch absolwentów (Adam Żemajduk, Piotr Zdankiewicz) wraz z opiekunem st. chor. szt. SG rez. Januszem Bielawskim. Uczniowie przebiegli cztery odcinki wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze w rejonie odpowiedzialności Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Placówki w Nowym Dworze, już w godzinach nocnych 22.11 – 23.45.
Były to następujące odcinki:
pierwszy odcinek o długości 5 kilometrów 100 metrów z m. Ponarlica do m. Sieruciowce;
drugi odcinek o długości 4 kilometry 600 metrów z m. Sieruciowce do m. Nowy Dwór;
trzeci odcinek o długości 4 kilometry 600 metrów z m. Nowy Dwór do m. Zajzdra;
czwarty odcinek o długości 6 kilometrów 500 metrów z m. Zajzdra do zn gr. Nr 576.
Dodatkowego klimatu nadał fakt, że jeden z odcinków biegu prowadził krawędzią naszej ojczyzny pasem drogi granicznej.

Tekst i zdjęcia: Janusz Bielawski