Ważne terminy dla poprawkowiczów…

Poniżej umieszczony został terminarz egzaminów poprawkowych dla uczniów klas I-III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej:

Jednocześnie przypominamy, iż poprawkowy pisemny egzamin maturalny odbędzie się 21 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00.