Uroczystość zakończenia roku szk. 2017/18

Ku radości uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zakończył się rok szkolny 2017/2018. Po 10 miesiącach wytężonej  pracy w zakresie realizacji obowiązku szkolnego wszyscy czekają na upragnione wakacje.

W przemówieniu dyrektor szkoły Jarosław Budnik podsumował osiągnięcia placówki, zarówno edukacyjne, jak i w zakresie poprawienia bazy szkoły (kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i  internatu, nowa pracownia komputerowa, „siłownia pod chmurką” w najbliższej przyszłości). Uroczystość umiliły podziękowania, dyplomy podsumowujące różnorodne konkursy, działania i projekty będące udziałem sporej części licealnej młodzieży. Wręczono także listy gratulacyjne dla rodziców uczniów, którzy w sposób szczególny pracowali na zaufanie nauczycieli i wizerunek szkoły. Niewątpliwie najważniejszym i najdłuższym punktem uroczystości było rozdanie nagród książkowych, jak i rzeczowych dla uczniów odnoszących największe sukcesy,  zarówno naukowe, sportowo  – artystyczne, jak i w zakresie aktywności na rzecz szkoły i środowiska.

W trakcie uroczystości gościliśmy Alicję Rysiejko – członka Zarządu Powiatu Sokólskiego, która  w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećki wręczyła  nagrody książkowe  trojgu uczniom z najwyższą średnią ocen.  Odczytała także list Starosty Sokólskiego skierowany do uczniów i nauczycieli. Drugim gościem była Elżbieta Rudzik – przewodnicząca Rady Rodziców. Ta instytucja właśnie jest poważnym sponsorem nagród dla naszych uczniów.

Nagrody książkowe i rzeczowe o wartości 3,5 tys. zł. zostały ufundowane przez Radę Rodziców, sponsorów prywatnych oraz  osoby odpisujące 1% podatku na rzecz uczniów, zarówno Liceum Ogólnokształcącego, jak i Szkoły  Branżowej I Stopnia. Najbardziej wartościowe nagrody rzeczowe  (tablety) dostali zwycięzcy   dwóch  konkursów „Top 10 – konkurs na najlepszego ucznia” i „Ekstraklasy matematycznej” .

Dyrekcja, nauczyciele i nagrodzeni uczniowie składają serdeczne podziękowanie wszystkim instytucjom i sponsorom prywatnym wspierającym działania szkoły. Prócz w/w do nich także należą:

·         Bank  Spółdzielczy w Sokółce – Oddział w Dąbrowie Białostockiej;

·         Sieć Sklepów Lewiatan w Dąbrowie Białostockiej;

·         PZU  – Oddział w Dąbrowie Białostockiej;

·         Pan Radosław Kalinowski – Hurtownia Przemysłowa  Eksport – Import;

·          Państwo Beata i Krzysztof Krzywiccy – Mechanika samochodowa i usługi ślusarskie;

·         Jerzy Szczęsny „Smak” – mięso, wędliny;

·         Marian Waszkiewicz;

·         Czesław Rogalski.

To postawa wymienionych osób i instytucji przyczynia się do wspierania utalentowanych osób uczących się w naszej szkole.  Bardzo, bardzo dziękujemy!

Tekst: Edyta Budnik, zdjęcia: Kamil Guziejko