Uroczystość otwarcia wystawy, promocja książki „Kadisz dla Dąbrowy Białostockiej” oraz wizyta potomków dąbrowskich Żydów.

Od kilku lat młodzież naszego liceum poznaje historię żydowskiej społeczności Dąbrowy, opiekuje się zabytkowym kirkutem, realizuje projekty, w tym międzynarodowe, których celami jest nie tylko przywracanie pamięci o przeszłości, ale przede wszystkim uczenie tolerancji, zrozumienia innych kultur i religii, kształtowanie otwartych postaw.
Dwa lata temu – 24 maja 2016 r. odwiedziło Dąbrowę kilku potomków dąbrowskich Żydów, wśród nich doktor Mark Podwal – lekarz i artysta światowej sławy. Matka doktora Podwala – Dwojra/Dwora Epelbaum urodziła się w Dąbrowie, z której wyemigrowała przed II wojną światową.Wizyta w mieście, z którego pochodziła rodzina matki artysty, zaowocowała powstaniem cyklu 18 prac pod znamiennym tytułem „Kadisz dla Dąbrowy Białostockiej” (kadisz to modlitwa za zmarłych). Kolejnym osiągnięciem było wydanie książki, pod tym samym tytułem, w której nie tylko zaprezentowano prace opatrzone komentarzem, ale Mark Podwal opowiedział historię swojej rodziny z dramatycznym wątkiem Holokaustu, którego ofiarą padł brat matki – Dawid Epelbaum (zmarł w Treblince).
7 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy i promocja książki Marka Podwal – w ramach finansowanego przez Fundację Forum Dialogu projektu „Odczytywanie popiołów – śladami dąbrowskich Żydów”. Do Dąbrowy przyjechali również inni goście – Kiki Harary (z domu Mowszowicz) prawnuczka rabina Dąbrowy Mojżesza Gerszona Mowszowicza i doktor Michael Nevins – lekarz i wykładowca, ale dla nas przede wszystkim autor „Księgi Pamięci o dąbrowskich Żydach” (1982 r.). Przedsięwzięcie objął Patronatem Honorowym Starosta Sokólski Piotr Rećko, który bardzo wspiera nasze działania. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Starostwa Sokólskiego z Panem Starostą i jego zastępcą p. Jerzym Białomyzym, władze Miasta i Gminy, które reprezentował zastępca burmistrza p. Artur Gajlewicz oraz m. in. p. Lucy Lisowska – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael i przedstawiciel warszawskiej gminy żydowskie, p. Edyta Jukiewicz zastępca dyrektora Departamenty Kultury Urzędu Marszałkowskiego, ksiądz proboszcz Wacław Lewkowicz, przedstawiciele Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach – z przewodniczącym p. Maciejem Szczęsnowiczem i p. Lilą Asanowicz oraz dyrektor Muzeum Historii Żydów w Grodnie p. Benjamin Jeruzalim. Po uroczystości młodzież uczestnicząca w projekcie oprowadziła gości i dąbrowian śladami żydowskiej społeczności miasta. Mamy nadzieję, że kontakt z potomkami dąbrowskich Żydów, obrazami, książką oraz historią wzbogacił nie tylko naszą wiedzę, ale pobudził wyobraźnię i wrażliwość.

Koordynator projektu Lider Dialogu D. Budzińska.