Herbert wciąż uniwersalny…

W dniu 4 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z doktorem Krzysztofem Korotkichem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku. Miało ono charakter lekcji otwartej pod hasłem: „ Zbigniew Herbert przezwyciężający czas…”
Krzysztof Korotkich zaprezentował zebranym w sposób przekrojowy i dygresyjny sylwetkę twórczą Zbigniewa Herberta i jego światopogląd. Prelegent odpowiedział na pytanie: dlaczego Herbert jest wielki a jego twórczość to filar polskiej literatury. Zaprezentował poetę dwupłaszczyznowo. Pokazał, że z jednej strony to patriota i bard Solidarności a z drugiej poeta- doctus, uczony, mędrzec. Przywołał tomik wierszy „Pan Cogito”, którego bohaterem jest Pan Cogito – Pan Myślę. Podkreślił, że to „myśl czysta”, która wyrasta z Kartezjusza.
Po części wprowadzającej odbyła się analiza i interpretacja poszczególnych wierszy Zbigniewa Herberta. Prelegent zwrócił uwagę na wymowę i znaczenie następujących tekstów:” 17 IX”, „Potęga smaku”, „Fotografia”, „Ballada o tym że giniemy”, „Koniec” oraz „Epilog burzy”. Krzysztof Korotkich w sposób oryginalny przybliżył wiersze wybitnego twórcy. Pokazał szeroki kontekst interpretacyjny: Biblia, mitologia, Słowacki, Norwid, Szekspir. Zwrócił uwagę na takie aspekty twórczości Herberta jak : dusza i sumienie, wierność, tożsamość, wrażliwość, pamięć, przezwyciężanie historii, nieśmiertelność i nieprzemijalność. Świadectwem tych ostatnich elementów jest właśnie wiersz „Tkanina” – wiersz klasyka, ostatni utwór Herberta z tomu „Epilog burzy”, uznawany za symboliczny w swym przesłaniu oraz traktowany jako summa poetycka twórcy. Wiersz mówi o nieskończoności i skończoności „kruchej pamięci, sumienia, wierności”.
Spotkanie literackie przebiegało w atmosferze humoru, pełne było różnych dygresji. Młodzież wykazała się aktywnością i z zainteresowaniem uczestniczyła w wykładzie.
Serdecznie dziękujemy doktorowi Krzysztofowi Korotkichowi za błyskotliwy wykład, który zmusza do refleksji nad poezją Herberta obok której nie można przejść obojętnie.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy polonistek: Urszuli Puczyńskiej i Edyty Budnik.
Tekst i zdjęcia: Urszula Puczyńska