Spotkanie autorskie z udziałem dąbrowskich licealistów

Młodzież z dąbrowskiego liceum w dniu 26 kwietnia 2018 roku wzięła udział w spotkaniu autorskim z księdzem Tadeuszem Krahelem, doktorem teologii, prałatem Białostockiej Kapituły Metropolitalnej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej.
Ks. Tadeusz Krahel podzielił swój wykład na dwie części: związaną z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z przybliżeniem swojej książki. Prelegent mówił o historii Polski, o jej dążeniach do odzyskania niepodległości i trudach z tym związanych, poświęceniu i śmierci. Wymienił ważne zdarzenia i postaci, które pomogły w odzyskaniu suwerenności. Mówił o trudnym wieku XIX, czasie dwudziestolecia międzywojennego, I i II wojnie światowej. Wspomniał o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Józefie Hallerze, Wojciechu Korfantym i wielu innych. Podkreślił również zasługi w tej kwestii poetów i pisarzy. Wymienił takie nazwiska jak: Mickiewicz, Słowacki, Kraszewski czy Orzeszkowa, Prus, Sienkiewicz. Niewątpliwie prelekcja o tematyce historycznej to przybliżenie naszej skomplikowanej historii i niezwykła lekcja patriotyzmu.
W drugiej części spotkania ks. Krahel prezentował książkę „Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej w latach 1939- 1945”.Książka – dzieło życia księdza, jest nie tylko obszerna, ale i bogata w treść. Opisane są w niej losy duchowieństwa archidiecezji wileńskiej w latach 1939-1945. W publikacji zamieszczono biogramy wielu księży diecezjalnych i zakonników, którzy byli poddani represjom hitlerowskim lub komunistycznym w okresie II wojny światowej. Jest ona świadectwem naszej wstrząsającej historii i hołdem złożonym maltretowanym przez okupanta kapłanom.
Pod koniec wystąpienia prelegent wspomniał o losach Żydów w czasie II wojny światowej i pomocy udzielonej im przez duchowieństwo. Mówił o szczególnej roli księży w ratowaniu Żydów w czasach terroru. Podaje jako przykład heroizm ks. M. Sopoćki, który uratował wielu Żydów z getta wileńskiego.
Młodzież z uwagą i zainteresowaniem słuchała wykładu. Dwie godziny prelekcji minęły błyskawicznie. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym niezwykle pouczającym spotkaniu.
Tekst i zdjęcia: Urszula Puczyńska