Podpisane porozumienie ze szkołą artystyczną z Białorusi

22 kwietnia 2018 roku nasza szkoła zyskała kolejnego partnera. Jest nim Państwowa Instytucja Oświatowa „Ozierycko- Słobodska” Szkoła Sztuk w Słobodzie na Białorusi. Stosowne porozumienie podpisała dyrektor szkoły artystycznej Natalia Djaczuk oraz dyrektor Jarosław Budnik. Celem rozpoczętej współpracy jest zapoznanie się z kulturą i tradycjami Polski i Białorusi a także organizowanie wspólne imprez i wymiany młodzieży. Uzdolniona artystycznie młodzież z Białorusi uczestniczyła w Dąbrowskich Spotkaniach z Kulturą Białoruską, dając obraz zróżnicowanych artystycznie talentów – taniec, śpiew, gra na instrumentach.