Jesteśmy w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej dla klas wojskowych!

Moi drodzy! MAMY TO! Długo czekaliśmy na tą decyzję. I nastąpiła. W dniu dzisiejszym Minister Obrony Narodowej zatwierdził wykaz szkół które od nowego roku szkolnego będą realizować II EDYCJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO MON DLA KLAS WOJSKOWYCH. I co najważniejsze: w wykazie szkół zakwalifikowanych do programu znalazła się nasza szkoła – Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Jesteśmy wśród pięciu w województwie podlaskim zakwalifikowanych klas mundurowych. Zgodnie z założeniami 105 szkół w całej Polsce otrzyma od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe (w postaci instruktorów prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego) oraz finansowe (w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa). Absolwenci szkół po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy osobowe Sił Zbrojnych RP. Miejsce w programie pilotażowym naszej szkoły jest sukcesem wielu osób, na czele z Januszem Bielawskim i Tomaszem Leszkowiczem, innych nauczycieli prowadzących zajęcia i wspierających organizację manewrów klas mundurowych. Jest także efektem współdziałania instytucji i podmiotów wspierających, takich jak: WKU Białystok, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Garnizon w Osowcu, Wojska Obrony Terytorialnej, 18 Pułk Rozpoznawczy, Straż Graniczna , Policja. Dziękujemy w imieniu uczniów klasy pierwszej, którzy będą głównymi beneficjentami programu.
 
Więcej informacji i wykaz szkół: https://bdsp.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/2018-04-24p-znamy-szkoy-ktore-doacza-do-pilotazowego-programu-mon/