Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

Zapraszamy gimnazjalistów do dwóch typów szkół:

I  liceum ogólnokształcące

PROFIL PRAWNICZO – MEDIALNY

( przedmiot uzupełniający: elementy prawa i dziennikarstwo)

Klasa humanistyczna

 • udział w projektach edukacyjnych w tym także międzynarodowych;
 • koordynowanie współpracy ze szkołami partnerskimi na Litwie i Białorusi;
 • wyjazdy do sądu;
 • redagowanie strony www i szkolnego Facebooka;
 • szkolenia prowadzone przez dziennikarzy;
 • wizyty w redakcjach;
 • spotkania w urzędzie gminy

Sugerowane studia: filologia polska, filologia rosyjska, filologia angielska, dziennikarstwo, prawo, historia, administracja, politologia, socjologia, kulturoznawstwo.

 

PROFIL POLITECHNICZNO- MEDYCZNY

 

 1. a) grupa politechniczna ( przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny)

– udział w projektach dotyczących rozwijania umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych

– wyjazdy na Politechnikę w Białymstoku

Sugerowane studia: politechnika, uczelnie techniczne, uniwersytety – kierunki politechniczne, np. informatyka, elektronika, automatyka.

 1. b) grupa medyczna ( przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne)

– wyjazdy do placówek ochrony zdrowia

– zajęcia prowadzone przez lekarzy i weterynarzy

Sugerowane studia: medycyna, farmacja, ochrona środowiska, biologia, chemia.

 

KLASA MUNDUROWO – SPORTOWA

(przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne,

edukacja wojskowa)

Specjalizacje:  taekwon-do i piłka ręczna

Grupa sportowa:

 • rozgrywki sportowe na poziomie II ligi w KS „Szczypiorniak”
 • zawody na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim

i międzynarodowym

 • konsultacje szkoleniowe, pokazy i kursy dla uczniów

i nauczycieli

 • przygotowanie do dalszej edukacji na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, policja, pożarnictwo, straż graniczna

Grupa mundurowa:

 • 4 dni mundurowe w tygodniu
 • manewry ( 5 razy w roku szkolnym, w tym 2 razy

w Twierdzy Osowiec)

 • zajęcia z taekwon-do, samoobrony i strzelectwa
 • wyjazdy do jednostek wojskowych

 

Szkoła Branżowa I stopnia

W Dąbrowie Białostockiej

 • Przez naukę do pracy

Zawody:

 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • piekarz
 • pszczelarz
 • stolarz
 • blacharz
 • rolnik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych

w budownictwie

 • fryzjer
 • krawiec
 • murarz

Na hali były prezentowane stoiska tematyczne pokazujące aspekty działalności szkoły oraz jej osiągnięcia:

 • ZSZ (Marta Mandziej)
 • OHP
 • Samorząd Uczniowski ( A. Wysocka)
 • Sport ( Taekwon-do, piłka ręczna)
 • Fizyka ( J. Konstańczuk)
 • Matematyka ( J. Skórska, J. Krahel)
 • Nauki przyrodnicze (P. Lipska, M. Lewko)
 • Historia i Wos ( K. Malinowski)
 • Języki obce ( E. Kondracka)
 • Projekt Żydowski ( D. Budzińska)
 • Język polski ( U. Puczyńska)