II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego’ 2018 z udziałem dąbrowskich licealistów

 

 Dnia 19.02.2018 r. uczniowie klas mundurowych wraz ze st. chor. szt. rezerwy SG Januszem Bielawskim wzięli udział w II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego’ 2018. Owe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. W Katolickim  Centrum Informacji Europejskiej w Łomży spotkały się prawie wszystkie klasy mundurowe z woj. podlaskiego. Nie zabrakło także takich gości, jak Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Podlaski Kurator Oświaty – Bożena Dzidkowska oraz Prezydent Miasta Łomża – Mariusz Chrzanowski.

W swoim przemówieniu Jarosław Zieliński, zwracając się do uczniów z klas mundurowych, podkreślał rolę młodego pokolenia w upowszechnianiu szacunku do munduru. Także wiele miejsca poświęcił znaczeniu etosu służby dla całego społeczeństwu. Ponadto, w ramach forum odbył się Konkurs o puchar Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Konkurs składał się z czterech etapów, tj. testu wiedzy o policji, symulacji – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, testu sprawności fizycznej, a także testu z umiejętności strzeleckich. Do konkursu przystąpiło 19 trzyosobowych drużyn z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. W walce o puchar  Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Biał. reprezentowali: Adam Żemajduk, Weronika Sołtys i Dominika Świerpiel z kl. III E. Niestety nie udało się nam powtórzyć sukcesu z ubiegłego roku (gdzie zajęliśmy 3.m.), ale wyniki konkurencji można ocenić jako satysfakcjonujące.

Istotną wartością dodaną owego wyjazdu były atrakcje turystyczne. Najpierw młodzież zwiedzała zamek w Tykocinie, potem były polskie Termopile, czyli Wizna, gdzie dowódca  – kapitan Władysław Raginis bohatersko bronił się przed Niemcami, a na koniec oddał życie za ojczyznę. W nierównej walce – 700 polskich żołnierzy przeciwstawiało się 42 000 niemieckich. Uczniowie mieli także możliwość podziwiania  przepięknej panoramy doliny Narwi. W drodze powrotnej zwiedzano cmentarz i pomnik pamięci w Jedwabnem. Tam 10 lipca 1941 roku  zostało dokonane masowe morderstwo na kilkuset jedwabieńskich Żydach.

Wyjazd w ocenie młodzieży był bardzo owocny, prócz doskonalonych umiejętności praktycznych (zmagania konkursowe), nie zabrakło także strawy duchowej.

Tekst: Patrycja Jasińska, zdjęcia: Janusz Bielawski