„Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie”

W miesiącach  wrześniu i październiku 2016 r. realizowany był  przez Powiat Sokólski  projekt pn.,, Wspólne przebywanie -wzmacnia zaufanie” skierowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych,uczących się  na terenie powiatu.  Projekt ten dofinansowany został przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W  Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej realizacja projektu rozpoczęła się od  szkoleń dla nauczycieli i rodziców  z komunikacji empatycznej, które prowadziła Pani  E. Powichrowska  z Ośrodka Terapii Uzależnień ETAP z Białegostoku.

W kolejnych dniach tj: 19,20,21,24 i 25.10. ratownik medyczny Paweł Olechno prowadził szkolenia z  zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej . Uczniowie poznali podstawy ratownictwa medycznego i zasady udzielania pierwszej pomocy.

26 października 2016 roku na terenie miasta Dąbrowa Białostocka odbyła się gra terenowa dla całej szkolnej społeczności. Uczniowie podczas gry wykorzystali swoją wiedzę ogólną  oraz wiadomości zdobyte na warsztatach z elementów terenoznawstwa i pomocy przedmedycznej. Gra rozpoczęła się o godzinie  8 i zakończyła o 13.30 wspólnym  ogniskiem , poczęstunkiem i zajęciami integracyjnymi . Na koniec  wręczono nagrody dla zwycięskich klas w postaci pucharów i słodyczy. Zwycięstwo odniosła klasa IIB wyprzedzając IIIC i IA.  Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy  za udział w grze.

Na zakończenie realizacji projektu w naszej szkole 28 października 2016 roku przeprowadzone zostały szkolenia dla uczniów z podstaw komunikacji empatycznej. Celem szkolenia była poprawa komunikacji na linii uczeń- nauczyciel i uczeń- uczeń oraz rozwijanie skutecznej komunikacji , słuchania i mówienia z empatią jako ułatwiającego rozwiązywanie konfliktów, brania odpowiedzialności za siebie . Szkolenie  poprowadzili certyfikowani specjaliści terapii uzależnień z Ośrodka Terapii Uzależnień ETAP z Białegostoku. Podczas warsztatów uczniowie otrzymali oprócz wiedzy słodki poczęstunek w postaci drożdżówki ,soku i wody.

W zgodnej ocenie uczestników zarówno zajęcia jak i gra terenowa były okazją do budowania wzajemnego zaufania, co stanowiło główny cel projektu.

KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera  KODAK Digital Still Camera  KODAK Digital Still Camera   KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera   KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera   KODAK Digital Still Camera   KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera   KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera