Dzień Edukacji Narodowej

Z udziałem Alicji Rysiejko – przedstawiciela Zarządu Powiatu oraz Stanisława Konopki – byłego długoletniego dyrektora szkoły odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Apel rozpoczęło ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości dyrektor szkoły Jarosław Budnik złożył gratulacje ślubującym oraz odniósł się do wszystkich uczestników procesu edukacyjnego: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz organu prowadzącego szkołę, wskazując, iż żaden z wymienionych nie może być pominięty. Następnie wyróżnionym nauczycielom dyrektor Jarosław Budnik wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po wystąpieniu dyrektora głos zabrała Alicja Rysiejko, która złożyła życzenia oraz odczytała list przygotowany na tę okazję przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko. Po wystąpieniach odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką Krystyny Kopańko. Niewątpliwym smaczkiem było to, iż wystąpili w niej także nauczyciele w osobach: Agnieszki Dzienisik, Joanny Pigiel, Katarzyny Sidorowicz i Krzysztofa Malinowskiego.

KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera KODAK Digital Still Camera