Sprostowanie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora PPP w Sokółce

ogl