Stypendia Starosty Sokólskiego dla uczniów uzdolnionych przyznane.

Jak każdego roku, tak i w tym,  zimowo-jesienna pula środków przeznaczonych na stypendia została uruchomiona. Na 60 stypendiów przyznanych w całym powiecie, spora część przypadła naszym uczniom. Oto, szczęśliwcy, którym komisja stypendialna działająca w powiecie przyznała stypendia:

Stypendia naukowe:

1. Emilia Woźniewicz

2. Karolina Budnik

3. Angelika Mikutowicz

4. Joanna Piruta

5. Kinga Kozłowska

6. Marek Czarkowski

7. Mateusz Łantowski

 

Stypendia sportowo-artystyczne:

1. Natalia Budnik

2. Karolina Zarzecka

3. Agnieszka Marcińczyk

4. Natalia Dziemiach

5. Joanna Czerżyńska

6. Ewa Czerżyńska

7. Aleksandra Dzietczyk

8. Kamila Łomoć

9. Kinga Jurgielewicz

10. Paweł Kowalczyk

Wszystkim stypendystom gratulujemy.