Rusza rekrutacja do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej

W tym roku zapraszamy uczniów klas III gimnazjów do wyboru naszej szkoły.

Nowością w tegorocznej ofercie jest klasa sportowa dla zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności w ramach ministerialnego programu: Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej. Taki ośrodek zarówno dla dziewcząt jak i chłopców, jako jedyny w województwie na poziomie ponadgimnazjalnym funkcjonuje w naszej szkole. Oprócz zajęć sportowych nie zabraknie wyjazdów, zgrupowań (m.in. w Spale) zajęć szkoleniowych i innych.

Tak jak co roku powołamy klasę mundurową w ramach której będzie można rozwinąć zainteresowania wojskowością i poznać funkcjonowanie współczesnego wojska. Wsparcie Wojskowej Komendy Uzupełnień,, 18 Pułku Rozpoznawczego z Białegostoku, Akademii Obrony Narodowej z Warszawy i innych podmiotów wspierających. Dla uczniów będą organizowane manewry (także w Osowcu) i wyjazdy na uczelnie i do jednostek wojskowych.

Powstaną także klasy: informatyczno-politechniczna (przedmiot uzupełniający: rysunek techniczny), medyczno-ekologiczna (przedmiot uzupełniający : ratownictwo medyczne) i prawniczo-medialna (przedmioty uzupełniające: podstawy prawa i dziennikarstwo). Nazwy profili określają tematykę wiodącą dla klasy realizowaną w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. W ramach klas organizowane będą wyjazdy i spotkania tematyczne.

Nadal wyróżnikiem naszej szkoły będzie możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych, dyscypliny realizowanej w ramach zajęć z wychowania fizycznego oraz języka obcego  realizowanego jako podstawowy i uzupełniający.

W ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej planujemy powołanie klasy wielozawodowej, w ramach której uczeń będzie mógł wybrać zawód, szkoła zaś pomoże znaleźć mu pracodawcę, u którego realizować będzie praktyczną naukę zawodu.

Więcej informacji na załączonych ulotkach i w kwestionariuszach:

Podanie LO dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej 2016

Podanie ZSZ w Dąbrowie Białostockiej 2016

Podanie LO w Dąbrowie Białostockiej 2016

kb 150g 800szt 4+4 kb 150g 800szt 4+4kb 150g 200szt 4+4 kb 150g 200szt 4+4 kb 150g 200szt 4+4 A kb 150g 200szt 4+4 A