Rozterki Eulalii – dyktando powiatowe

15 marca w Zespole Szkól Zawodowych w Sokółce odbyły się XVII Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego w Ortografii. W konkursie wzięli udział uczniowie z 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sokólskiego – laureaci szkolnych konkursów ortograficznych. Uczniowie zmierzyli się z dyktandem dotyczącym rozterek ponadsześćdziesięciopięcioipółletniej Eulalii Piegży – znanej pseudoznachorki i behawiorystki, której oryginalne hobby przysparzało zmartwień. Reprezentanci Zespołu Szkól w Dąbrowie Białostockiej popisali się znajomością ortografii. II miejsce uzyskała Karolina Szczesnewicz z klasy IIIc, która otrzymała w nagrodę telefon komórkowy, zaś V miejsce Mateusz Łantowski z klasy Ib. W dyktandzie uczestniczyli również Aleksandra Raducha oraz Mieszko Czaplejewicz. Wszyscy uczestnicy uzyskali dyplomy oraz upominki. Gratulujemy osiągnięć w trudnych zmaganiach z ortografią.

1765 1759 1755 1754 1761