31 marca dzień otwarty. Zapraszamy.

31 marca 2016 roku Zespół Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej zaprasza gimnazjalistów oraz ich rodziców na organizowany jak co roku dzień otwarty. W szkole w dwóch turach (o godzinie 9.00 i 11.00) można będzie zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2016/17. W ramach liceum ogólnokształcącego oprócz klasy mundurowej, politechnicznej, prawniczo-medialnej i ekologiczno-medycznej, które w ofercie szkoły pojawiają się w ostatnich latach regularnie, nowością oferty jest stworzenie klasy sportowej opartej na funkcjonującym od kilku miesięcy Ośrodku Szkolenia Piłki Ręcznej (jedyny OSPR w województwie na poziomie ponadgimnazjalnym).  Klasa sportowa po ostatnich sukcesach drużyny juniorów spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjalnych szczypiornistów z całego województwa podlaskiego.  Tradycyjnie już powstanie kolejna klasa wielozawodowa realizowana w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Także osoby pełnoletnie będą mogły liczyć na możliwość uzupełnienia wykształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Gimnazjaliści oraz ich opiekunowie w ramach dnia otwartego mogą liczyć na wiele atrakcji, jakimi niewątpliwie będzie udział w turnieju strzeleckim organizowanym na szkolnej strzelnicy, możliwość  uczestniczenia w treningu z medalistami Mistrzostw Polski w taekwon-do czy czołowymi w kraju piłkarzami ręcznymi. Będą mogli także obejrzeć pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy mundurowej, atrakcyjne stoiska poszczególnych profili szkolnych i dodatkowej działalności pozalekcyjnej oraz wziąć udział w badaniu sondażowym przygotowanym przez uczniów w ramach edukacji obywatelskiej.
Szkoła w swoich działaniach opiera się na współpracy z wieloma partnerami i ich obecność będzie widoczna także na dniu otwartym. Nie zabraknie realizującego we współpracy ze szkołą wiele projektów Stowarzyszenia „Anawoj” z Michałowa (projekty „Bumerang”, „Wolontariat Europejski evs”) oraz wspierającego  organizację kształcenia zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy z Wasilkowa. Nie zabraknie jak co roku przedstawicieli służb mundurowych, których stoiska co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie zabraknie także eksperymentów naukowych z zakresu przedmiotów ścisłych oraz premiery spotu reklamującego Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej. Każdy z uczestników dnia otwartego może liczyć poza bogatym i różnorodnym programem na możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie wątpliwości z ust nauczycieli i uczniów szkoły. Zapraszamy.
LO plakat