Warsztaty archeologiczne w Krasnoborkach

Dzięki uprzejmości Mariusza Siłakowskiego – pracownika Biebrzańskiego Parku Narodowego nasi uczniowie już na początku roku szkolnego (2 września) udali się do gminy Sztabin, gdzie zapoznali się z pracą terenową archeologów i geografów. Grupy studentów i pracowników naukowych z Kielc i Poznania dokumentowało osadnictwo na naszych terenach w epoce neolitycznej. Podczas trwających trzy tygodnie badań odkryto wiele pozostałości po działalności człowieka na tych terenach. Uczniowie Zespołu Szkół w trakcie dziennego pobytu mogli  wcielić się w rolę archeologa lub geografa odkrywając pozostałości kultury materialnej. Ponadto uczniowie uczyli się wytwarzania narzędzi krzemiennych,  krzesania ognia czy opisywania zabytków. Niewątpliwie taka lekcja historii i geografii była najbardziej kształcąca.

IMG_4194 IMG_4198 IMG_4200 IMG_4201 IMG_4202 IMG_4205 IMG_4210 IMG_4213 IMG_4215 IMG_4218 IMG_4219 IMG_4225 IMG_4230 IMG_4238 IMG_4239 IMG_4242 IMG_4244 IMG_4247 IMG_4253 IMG_4260 IMG_4261 IMG_4264 IMG_4269 IMG_4267 IMG_4234