Konkurs ROLA JANA PAWŁA II W MOIM ŻYCIU

Przedmiotem konkursu jest napisanie wspomnień o spotkaniach z Papieżem Polakiem. Mogą, też być prace dotyczące, znaczenia pontyfikatu Jana Pawła II. Rozważania mogą dotyczyć refleksji: co zawdzięczam Jego osobie; jak czyny, postawa tego człowieka pomagały mi w życiu osobistym. Ponadto która myśl/słowo/wypowiedź Jana Pawła II zawarta w jego homiliach/encyklikach/poezji wywarła największy wpływ na mój sposób myślenia/postrzegania świata/postępowania. Organizatorami konkursu oprócz naszej szkoły są Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka. W załączeniu regulamin.