Dzień Patrona Szkoły

Klasy I – II

8.00 spotkanie z wychowawcami w klasach
8.30 program artystyczny z okazji Dnia Patrona Szkoły
9.00 rozpoczęcie części pisemnej XII Powiatowego Konkursu Historycznego: Generał Nikodem Sulik oraz polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej
9.15 II Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej
10.15 patriotyczne karaoke (każda klasa I i II przygotowuje z wychowawcą 1 piosenkę o charakterze patriotycznym)
11.15 ogłoszenie wyników II Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej
11.30 finał XII Powiatowego Konkursu Historycznego: Generał Nikodem Sulik oraz polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej
12.30 spotkanie z wychowawcami w klasach

Klasy III

8.00 spotkanie z wychowawcami w klasach
8.30 program artystyczny z okazji Dnia Patrona Szkoły
9.15 próbna matura z matematyki

Po zakończeniu pisania udział w uroczystościach z okazji Dnia Patrona Szkoły.