Uwaga maturzyści!

W związku z odbiorem świadectw oraz aneksów maturalnych w dniu 28 czerwca 2013 roku, informujemy, iż odbiór wymienionych dokumentów będzie możliwy w sekretariacie szkoły od godziny 1200. Maturzystów serdecznie zapraszamy i przypominamy, iż w dniu odbioru dokumentów maturalnych będzie możliwe indywidualne sprawdzenie wyników egzaminu maturalnego na stronie OKE Łomża.