Za mundurem panny sznurem, czyli ślubowanie klasy mundurowej i celnej

8 lutego  2013r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klasy mundurowej i celnej.

Uroczystość rozpoczęła się od musztry wojskowej prowadzonej przez st. chorążego rezerwy Janusza Bielawskiego oraz uroczystego ślubowania złożonego na sztandar przez przedstawicieli obu klas mundurowych. Następnie dyrektor Jarosław Budnik powitał licznie przybyłych gości, m.in. przedstawicieli służb mundurowych, władz samorządowych, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej z Białegostoku oraz Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSAP. W swoim przemówieniu podkreślił, że młodzież wcale nie jest skoncentrowana wyłącznie na sobie, że potrafi się poświęcić dla innych, a także dla swojej ojczyzny.

Zadziwiający jest fakt, że wśród 138 uczniów z trzech roczników klas mundurowych, jest spora liczba dziewcząt. Wszyscy doskonale wiemy, że mundur zobowiązuje, one jednak nie boją się wyzwań i odważnie wcielają swoje marzenia w życie.

Po musztrze paradnej klasy mundurowej i celnej uczniowie naszego liceum zaprezentowali pokazy sprawności fizycznej oraz prezentacje sztuk walki taek won-do przygotowane przez p. Mirosława Tokajuka, p. Piotra Nakoneczngo i p. Tomasza Leszkowicza.

Na koniec prezentowali się uczestnicy I Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej. Wśród uczestników, oprócz uczniów naszego liceum, był także Patryk Chomiak, laureat II miejsca z gimnazjum w Sztabinie. Konkurs wygrała uczennica dąbrowskiego LO Weronika Boruch.

Po uroczystości każdy z gości mógł spróbować prawdziwej wojskowej grochówki!

Uczniom klasy mundurowej i celnej życzymy wytrwałości w wypełnieniu słów roty ślubowania, jesteśmy dumni, że właśnie w naszej szkole mamy taką wspaniałą młodzież!

Ewela