Dni integracyjne klas pierwszych

W dniach 4 – 6 września odbyły się dni integracyjne dla uczniów klas I.

Program dni otwartych:

  • spotkanie z wychowawcą
  • spotkanie z psychologiem
  • spotkanie z absolwentami szkoły
  • spotkanie z pracownikami policji
  • spotkanie z pedagogiem szkoły
  • występ grupy teatralnej Paradox
  • współzawodnictwo sportowe klas pierwszych

W dniach integracyjnych brała udział młodzież z Gimnazjum w Mołodecznie.