„Odczytywanie popiołów” – śladami dąbrowskich Żydów

Projekt jest adresowany do młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej,  jego celem jest przywrócenie pamięci pokoleniom dawnych mieszkańców Dąbrowy Białostockiej, którzy współtworzyli obraz miasta i kulturę lokalną.