English is essential

Chociaż ferie trwają w najlepsze i panuje błogi czas relaksu, nasi pedagodzy intensywnie się kształcą. W dniach od 21.01. do 3.02.2024 sześcioro nauczycieli w ramach dwóch różnych form wsparcia ze środków Unii Europejskiej (akredytacji i projektu ,,Kulturalnie i kulinarnie”) doskonalą umiejętności językowe w Granadzie w Hiszpanii.

Intensywny kurs języka angielskiego jest podstawą realizacji założonych celów projektowych. Z uwagi na wielość projektów, w których aktualnie nasza szkoła uczestniczy, zakłada się, że jest on formą wsparcia nauczycieli, aby owe ambitne i wielorakie cele projektowe stały się realne. Niebawem śladem nauczycieli podążą pracownicy administracji (każdy projekt zakłada dokształcenie językowe trzech nauczycieli i jednego pracownika). W planach naszej szkoły z akredytacji w  kursach językowych każdego roku, które będą trwały do 2027, będzie mogło skorzystać 3 nauczycieli i 1 pracownik administracyjny.

Po intensywnych pięciogodzinnych zajęciach każdego dnia nauczyciele podziwiają uroki Granady. Walory turystyczne i kulturę Hiszpanii także niebawem poznają Hubert i Wiktoria – zakwalifikowani do mobilności długoterminowej.

Przypomnijmy, projekt „Kulturalnie i kulinarnie” finansowany jest z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej kwotą: 57 514,00 euro, w jego ramach odbyły się 2 mobilności uczniów: do Grecji i Włoch a kurs językowy nauczycieli i pracownika administracyjnego jest ostatnim elementem tego projektu. Zaś ze środków akredytacji do końca roku szkolnego planowane są 2 mobilności (jedna do Grecji dla sportowców osiągających duże sukcesy a druga do Włoch dla wyróżniających się uczniów klas mundurowych), także mobilność długoterminowa wspomnianych 2 uczniów do Hiszpanii i kurs językowy dla 3 nauczycieli i 1 pracownika administracyjnego.

Tekst: Edyta Budnik, Krzysztof Malinowski, Urszula Lipska, Marta Mandziej, Jolanta Konstańczuk, zdjęcia: Edyta Budnik, Jan Olechno