„Ekopracownia OZE – zielone serce naszej szkoły”.

17.01.2024 r., czyli w trakcie trwającego Święta Patrona Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej uroczyście otwarto pierwszą placówkę w powiecie sokólskim, w której powstała Ekopracownia OZE – zielone serce szkoły. To przedsięwzięcie to efekt projektu budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Ideą przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Postępujące bardzo szybko zmiany klimatu sprawiają, że wszystkie działania człowieka powinny być ukierunkowane na dbanie o środowisko i planetę. Dlatego ważne jest, aby zaszczepić te idee od najmłodszych lat.

Nasza placówka otrzymała na ten cel 75000 zł dotacji z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW. Powiat sokólski dołożył 8334zł. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiliśmy m.in. monitor interaktywny, tablety dla przeprowadzania i zapisu wyników pomiarów, pakiety edukacyjne – energia odnawialna z czujnikami temperatury, światła, pogody. W pracowni będą prowadzone zajęcia z przedmiotów przyrodniczych a pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane do nauki. Uczniowie poszerzą wiedzę na temat OZE. Zdobędą wiadomości o produkcji energii, efektywności energetycznej, o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystanie OZE. 

Nabór do projektu miał charakter konkursowy. Najwięcej pracy projektowej w nasz szkolny sukces włożył dyrektor Jarosław Budnik oraz nauczyciel biologii Małgorzata Lewko. Musieli przekonać komisję konkursową, dlaczego taka pracownia miałaby powstać i oczywiście skosztorysować całe przedsięwzięcie. Ale także sporo pracy wykonali nasi uczniowie, ich zadaniem było nagranie filmu o dotychczasowych proekologicznych działaniach szkoły oraz wykonanie wizualizacji projektowanej ekopracowni. Natalia Laskowska pracowała nad scenariuszem filmu i jego tworzeniem, a Stanisław Stroczkowski wykonał aranżację ekopracowni. Dziękujemy również wszystkim uczniom naszego LO, którzy wystąpili w filmie.

Tekst: Małgorzata Lewko, Edyta Budnik, zdjęcia: Judyta Orpik kl. I B